Menu

5- Analise as figuras abaixo e indique qual delas representa as características do Pantanal. a) figura 1

5- Analise as figuras abaixo e indique qual delas representa as características do Pantanal. a) figura 1 b) figura 2 c) figura 3 d) figura 4 e) figura 5

1 Resposta
0

a)

Espero ter te ajudado bjs!!